EQUANT WEB

EQUANT MOBILE

Davranışsal Kalıpların Analizi
Karar Alma Mekanizmalarının Analizi
Sürü Davranışı Analizi
Davranışsal Modellemeler

EQUANTRADE 

 

Equantrade prototip olarak 3 adet yazılım üzerinde çalışmaya devam etmektedir.

3XM

( MindMapMobile )

Kullanıcıların zihin haritaları çıkarma, düzenleme ve analiz etme özellikleri içeren bir yazılımdır.

 • Zihin Haritası Oluşturma
 • Yaratıcı Düşünceyi Teşvik 
 • Proje Yönetimi ve Planlama 
 • Eğitim ve Öğrenme
 • Topluluk İşbirliği
 • Problem Çözme 
 • Kreatif Süreçleri İyileştirme 

2xM

( MoodMaze )

MoodMaze adlı toplumsal sürü davranışının dinamiklerini, nedenlerini, sonuçlarını ve yapıcı propaganda geliştirilmesi için kullanıcılarından veri toplayan ve analiz eden ve analiz sonuçlarını müşterileri ile paylaşan bir yazılımdır.

 

 • Bilinçlendirme ve Anlama
 • Kişisel Gelişim 
 • Topluluk İçinde Etkileşim  
 • Stres Yönetimi 
 • Empati Geliştirme  
 • Pazarlama Stratejileri Geliştirme  
 • Ürün Geliştirme ve İyileştirme 
 • Kriz Yönetimi
 • İş Gücü Yönetimi  

 

3XG

( GreenGaugeGuardian )

 

GreenGaugeGuardian insanların tüketim alışkanlıklarını, tüketim sonrası atıklarını, karbon salınımlarını, iklim değişikliğine olan olumsuz katkılarını ölçen, aldığı verilere göre bireyin yaşadığı alanın analizini yapan ve bu doğrultuda bireysel atık stratejisi geliştiren, bireyin atıklarını azaltarak bireysel maddi katkı sağlanmasının önünü açan bir yazılımdır.

 

Katkılar

 • Daha Sürdürülebilir Yaşam Tarzları
 • Atık Azaltma Stratejileri
 • Bireysel Karbon Ayak İzi Azaltma
 • Maddi Katkı Sağlama
 • Kişisel Bilinç ve Sorumluluk

Topluma Katkılar

 • Çevresel Bilinçlenme 
 • Toplumsal Duyarlılık ve Eylem 
 • Çevre Dostu Alışkanlıkların Yaygınlaştırılması 
 • Yeşil Teknolojiye Yönlendirme 
 • Çevre Bilinci Oluşturma