BİLİMSEL RAPORLAR VE SONUÇLAR

 

İklim Girişimciliği Nedir?: Yeşil Girişimcilik İle Benzerlikler Ve Farklılıklar Açısından Teorik Bir Değerlendirme

 

İklim girişimciliği, teknoloji ve inovasyon ile beslendiği zaman büyüyen bir kavramdır. İklim ve çevre girişimciliği denildiği zaman aslında yeşil finanslama dan ya da diğer geniş adıyla yeşil girişimcilikten farklı olarak çevresel zorlukları avantaja çeviren bir girişimcilik türü olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Yeşil girişimcilik kavramında; taban yeşiline, gökyüzü mavisine, suyun berraklığına ve toprağın duruluğuna duyarlı, bunlar başarılırken enerji verimliliğini ön plana alan bir çevresel girişimcilikten bahsedilmektedir. İklim girişimciliği, yeşil girişimciliği de kapsamakla birlikte ileride daha temiz bir geleceği planlayan Yeşil Girişimcilik ve Yeşil Finansman faaliyetlerine temel olarak; hali hazırda geçmişin kirlettiği, kirli hava, kirli toprak ya da kirli suyun hem çevreden temizlenmesi hem de bu temizlikle elde edilen faaliyetlerden para kazanılmasından bahsetmektedir. Bunları avantaj haline getirerek hem doğayı temizlerken gelir elde eden, kirliliği temizlerken tabiatın atıklarından servet edinerek, yeşil finanslama mekanizmalarına geçişi kolaylaştıran, diğer taraftan da finanslamanın çevresel faktörler arasında bir katalizör görevi kurması ile karşımıza çıkmaktadır. İş kurarken yeşil girişimciler; girişimi kurduklarında çevreye duyarlı birtakım teorik ve pratik uygulamalardan faydalanarak; havayı kirletmeyen, suyu bozmayan, toprağın verimini düşürmeyen yan ürün ve hizmetlerin ortaya çıkarılması ile ilgilenirler. İklim girişimcileri ise kirli havanın temizlenmesi için uygulanabilecek pratik çözümler, kirli suyun temizlenmesi ile ortaya çıkan atıkların tabiata yeniden kazandırılması, kirli toprağın temizlenmesinde uygulanabilecek çevre dostu fakat kimyasal çözücülerin üretimi ile ilgilenmektedirler. Kirliliğin nasıl ve ne şekilde avantaja çevrilebileceği ve bundan nasıl para kazanabileceği hususlarında ortaya fikir atar ve uygulamaya koyarlar.

 

 

Climate entrepreneurship is a concept that grows when nourished by technology and innovation. When we talk about climate and environmental entrepreneurship, it is seen as a type of entrepreneurship that turns environmental challenges into advantages, unlike green entrepreneurship or, in broader terms, green finance. In the concept of green entrepreneurship, sensitivity to grassroots, sky blue, water clarity, and soil purity is emphasized, focusing on environmental entrepreneurship that prioritizes energy efficiency while achieving these goals. Climate entrepreneurship, while encompassing green entrepreneurship, revolves around planning a cleaner future through Green Entrepreneurship and Green Finance activities. It involves both cleaning the environment from the pollution caused by the past and making money from the activities obtained through this cleaning of dirty air, dirty soil, or dirty water.

Climate entrepreneurship turns these challenges into advantages by not only cleaning the environment but also making a profit from the activities resulting from this cleanliness. By turning pollution into an advantage, it facilitates the transition to green financing mechanisms, serving as a catalyst for finance among environmental factors. When establishing a business, green entrepreneurs benefit from theoretical and practical applications by being environmentally conscious. They focus on creating by-products and services that do not pollute the air, spoil water, or reduce soil fertility.

Climate entrepreneurs, on the other hand, deal with practical solutions for cleaning dirty air, recycling waste generated from cleaning dirty water back into nature, and producing environmentally friendly but chemical solvents for cleaning contaminated soil. They brainstorm and implement ideas on how pollution can be turned into an advantage and how to make money from it.