ULUSLARARASI YAYINCILIK

Equantrade© Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı izniyle Yayıncılık Faaliyetlerinde Bulunmaktadır. 

Ayrıca Türkiye Teknolojik Araştırma Kurumu  (TUBİTAK)- Türkiye Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) çatısı altında Quantrade Journal of Complex Sytems in Social Sciences adlı  yayınıyla Dergipark süreli akademik yayıncılık faaliyetlerine destek vermektedir 

yılda 2 kez yayınlanmaktadır. çeşitli Sosyal bilimler ile bilim ve teknolojinin diğer disiplinleri arasındaki multidisipliner araştırmaların lanlarındaki özgün araştırma sonuçları, bilimsel derlemeler ve kısa iletişim notları yayınlanmak üzere değerlendirilmektedir. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyancadır

KİTAP 2

.................................................